https://www.mederiacum.nl:2222/CMD_FILE_MANAGER/domains/mederiacum.nl/public%5Fhtml/Websit1.jpg

 

Doel

Bestuur

ANBI

Historie

Activiteiten

 

Stichting Mederiacum is ANBI geregistreerd

 

 

Stichting Mederiacum te Melick, daar geeft u om!

Draagt u stichting Mederiacum met het Ontmoetingscentrum de "Aaj Bieb" een warm hart toe?
Wordt dan sponsor of donateur!

Er zijn verschillende sociale, culturele en educatieve projecten die uw bijdrage - met belastingvoordeel - verdienen.
Een van die projecten is stichting Mederiacum met het Ontmoetingscentrum "de Aaj Bieb".
Het Ontmoetingscentrum “de Aaj Bieb” is in de eerste plaats een ontmoetingsmogelijkheid voor senioren. Het centrum is daartoe elke maandag-, woensdag-, en vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur geopend. Men kan dan “de Aaj Bieb” vrij binnenlopen voor het drinken van een kopje koffie/thee of een pilsje, het leggen van een kaartje, het spelen van een gezelschapsspel, het lenen van een boek, of gewoon om elkaar te ontmoeten.

Verder kunnen de bezoekers (senioren), na aanmelding, deelnemen aan een van de vele educatieve en informatieve activiteiten die in het Ontmoetingscentrum worden aangeboden. Zo is er  op de maandagmiddag hulp bij het schilderen en teken en is er gelegenheid om een kaartje te leggen. Op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag zijn er computercursussen voor zowel beginners als gevorderden, zoals basiscursussen Windows 10, e-mailen, internetten, internet bankieren, en werken met een tablet. Op de woensdagmiddag is er gelegenheid om te bridgen. Op vrijdagmiddag vindt in het Ontmoetingscentrum de vervolgcursus wolspinnen plaats en kunnen belangstellenden er een kaartje komen leggen. En op maandag- en vrijdagmiddag kunnen belangstellenden in
"de Aaj Bieb" in de hier gevestigde Open Bibliotheek gratis een boek lenen. 

Om onze dienstverlening / activiteiten de komende jaren in stand te houden, als ook om deze te kunnen uitbreiden, is uw sponsorbijdrage, erfenis, gift, of donatie meer dan welkom. Natuurlijk zijn ook giften van bedrijven van harte welkom.
Stichting Mederiacum heeft zoals boven vermeld een ANBI status ontvangen. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.
Het gevolg hiervan is dat u een gift aan ons (geheel of gedeeltelijk) van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting kunt aftrekken.
Voor de voorwaarden kunt u kijken op www.belastingdienst.nl. Omdat wij als stichting door de ANBI status geen schenk- en erfbelasting hoeven te betalen komt uw gift geheel ten goede aan onze werkzaamheden.

Bent u geďnteresseerd?
Neem dan contact op het secretariaat van stichting Mederiacum (J. Huskens, secretaris), Tel.: 0475-531275,  E-mail: info@mederiacum.nl

Stichting Mederiacum staat geregistreerd als ANBI-instelling.
De hiervoor van belang zijnde gegevens treft u hieronder aan:

Naam:

 Stichting Mederiacum

RISN / Fiscaal nummer:

 0029 79 196

Contactgegevens:

 
Stichting Mederiacum, John F. Kennedysingel 23, 6074 AG Melick
 Tel.:  0475-531275   E-mail: info@mederiacum.nl

Bestuurssamenstelling:

 zie 'Bestuur' elders op deze website

Beleidsplan:

 zie bij 'Beleidsplan' onder 'Bestuur' elders op deze website

Beloningsbeleid:

 zie in het  'Beleidsplan' onder 'Bestuur' elders op deze website

Doelstelling:

 zie 'Doel' elders op deze website

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

 zie 'Jaarverslag 2023' onder 'Activiteiten elders op deze website

Financiële verantwoording: 

 zie in het  'Jaarverslag 2023 onder 'Activiteiten elders op deze website

Standaardformulier-ANBI

Standaardformulier-ANBI-2021

Secretariaatsadres:          

                    John F. Kennedysingel 23
                    6074 AG Melick
                    tel.: 0475 - 531275
                    e-mail: info@mederiacum.nl