Doel

Bestuur

Historie Activiteiten  
      Jaarverslag 2019  

Jaarverslag 2019

Algemeen. 

Conform haar statuten wil stichting Mederiacum trachten de samenhang en/of de leefbaarheid in Roerdalen, en in het bijzonder in Melick, te bevorderen.
Tevens probeert zij een sociaal isolement van ouderen te bestrijden.

Stichting Mederiacum wil haar doelstellingen bereiken door:

  • het organiseren, of het doen organiseren van activiteiten die aansluiten bij de beleving en interesse van ouderen;

  • het bieden van gelegenheid tot educatieve vorming;

  • het faciliteren van middelen.

Stichting Mederiacum heeft van Harmonie Concordia, onder voorwaarden, in 2007 de gelegenheid gekregen om in haar gebouw  “de Aaj Bieb” (voormalige bibliotheek te Melick) een Ontmoetingscentrum voor ouderen in te richten. Belangrijk doel hierbij is het intact houden van sociale netwerken voor ouderen.

Het Ontmoetingscentrum is natuurlijk in de eerste plaats een ontmoetingsmogelijkheid. Het centrum is daartoe op maandag, woensdag, en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur geopend. Iedereen kan er dan vrij terecht voor een kopje koffie, een praatje, een spelletje, informatie, of activiteiten. De doelgroep is alle 55 plussers en gehandicapten.

Het Ontmoetingscentrum is een plek van en voor senioren. Dit betekent dat het ook voornamelijk senioren zijn die het Ontmoetingscentrum draaiende houden. Zonder deze mensen, die hun werk geheel vrijwillig en met veel enthousiasme verrichten, kan het centrum eigenlijk niet bestaan.

Het Ontmoetingscentrum is een eigentijds centrum, dat door het uitgebreide aanbod van activiteiten, en ruimte voor ontmoeting, ouderen in staat stelt langer zelfstandig in hun eigen huis, in de eigen buurt, te kunnen blijven wonen. Het Ontmoetingscentrum biedt hen de gelegenheid elkaar te ontmoeten en, aangepast aan de mogelijkheden en wensen van de bezoekers, actief te blijven..

 

Verslag van de activiteiten in 2019.

Ook in 2019 organiseerde stichting Mederiacum in samenwerking met vele vrijwilligers in het Ontmoetingscentrum een groot aantal verschillende activiteiten voor ouderen/senioren. Die activiteiten voor ouderen waren vooral toegespitst op onderlinge contacten en ontmoeting, activering, en participatie.

 

 De Vrijwilligers

Bij het realiseren van haar activiteiten steunt stichting Mederiacum volledig op vrijwilligers. Zij verrichten allen hun werkzaamheden voor de stichting  pro Deo.
De stichting onderscheidt bij het verwezenlijken van haar activiteiten twee categorieën van vrijwilligers.
De eerste categorie wordt gevormd door de mannen en vrouwen die zich één of meerdere dagdelen per week beschikbaar stellen om als z.g. gastheer/-vrouw te fungeren. Zij doen dienst in het z.g. Ontmoetingscentrum “de Aaj Bieb”, de hangplek voor ouderen. Zij voorzien de gasten (de senioren) van koffie/thee, en/of bier/frisdrank en stimuleren de ouderen een kaartje te leggen, een praatje te maken, een gezelschapsspel te spelen, een puzzel te maken,  of gewoon de andere te ontmoeten. Ook helpen zij bij de uitleen van boeken in de "Open Bibliotheek" van stichting Mederiacum.
De
tweede categorie vrijwilligers wordt gevormd door de z.g. docenten. Zij verzorgen de verschillende computercursussen, helpen bij het tekenen en schilderen, geven leiding bij het wolspinnen en het bridgen, of andere creatieve bezigheden.
In 2019 kon stichting Mederiacum rekenen op gemiddeld 12 gastheren/-vrouwen en 8  z.g. docenten.

 

Activiteiten in 2019

Het Ontmoetingscentrum (vrije inloop).

Het ontmoetingscentrum de “Aaj Bieb” aan de Markt 70 te Melick was elke maandag, woensdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur geopend. Deze openstelling gold niet tijdens de maand augustus (zomervakantie). Het Ontmoetingscentrum was ook tijdens feestdagen gesloten.

  • De entree is gratis en er geldt geen verplichting tot het gebruik van een consumptie.
  • Het aantal personen dat het Ontmoetingscentrum in 2019 per openstelling heeft bezocht fluctueerde nogal.
  • Het gemiddelde bezoek per middag bedroeg 12 tot 23 personen. De leeftijd van de gasten varieerde van 50 tot 89 jaar. De bezoekers waren overwegend woonachtig te Melick.
  • Vrijwilligers (de gastheren en –vrouwen) zorgden er voor een gemoedelijke sfeer.

De activiteiten waren o.m.:
     het drinken van een kopje koffie/thee, frisdrank, of een pilsje;
     het lenen van een boek;
     het leggen van een kaartje;
     het maken van een legpuzzel;
     het bridgen;
     het inwinnen van informatie;
     gewoon elkaar ontmoeten.

 

Hulp bij tekenen en schilderen.

In het Ontmoetingscentrum werd op maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur aan belangstellenden hulp geboden bij het tekenen en schilderen. Er kon gewerkt worden met verschillende technieken zoals: pastel, aquarel, en acrylverf. Om iedereen voldoende aandacht te geven is besloten dat per cyclus/cursus slechts 12 ‘cursisten’ kunnen deelnemen. De cursisten betaalden € 2,00 per middag. In 2019 vonden in de zomermaanden geen tekenen/schilderen activiteiten plaats. De ‘cursisten’ woonden allen in de gemeente Roerdalen. De vrijwilligers van het Ontmoetingscentrum verzorgden de cursisten van drank.

 

Ouderensoos V.O.M.

Op de dinsdagmiddag hield de vereniging van Ouderen Melick (V.O.M.) in twee lokalen van “de Aaj Bieb” haar soosmiddag.
In het ene lokaal konden de leden een kaartje leggen in het andere lokaal werd gekiend (bingo gespeeld).
De vrijwilligers van stichting Mederiacum ondersteunden de V.O.M. bij haar activiteiten op de dinsdag telkens met het inrichten van beide lokalen en het bedienen van de soos deelnemers Gemiddelde deelname: aan het kienen 14 personen, en aan het kaarten 5 personen.

 

Bridgemiddag.

Liefhebbers(sters) kwamen elke woensdagmiddag in het Ontmoetingscentrum “de Aaj Bieb” bijeenkomen om te bridgen.
De
middag begon telkens om 13.30 uur en duurde tot 17.00 uur.
De kosten bedroegen € 1,00 per deelnemer, per middag.
Gebridged werd er, met uitzondering van de maand augustus, het gehele jaar.
De deelname varieerde van 8 t/m 12 tafels (32 t/m 48 personen)
Vanaf medio 2014 was de deelname zo groot dat men vanwege plaatsgebrek bridgers op een wachtlijst moest plaatsen.
2019 vormde hierop geen uitzondering.
De leiding van de bridgemiddag was in handen van 3 vrijwilligers. Zij zorgden o.m. voor de indeling en de puntentelling.
De vrijwilligers van het Ontmoetingscentrum verzorgden de deelnemers van drank.

 

Open Bibliotheek

Op maandag 10 oktober 2016 ging te Melick de ‘Open Bibliotheek’ voor volwassenen van start.
Deze bibliotheek bevindt zich in “de Aaj Bieb”, aan de Markt 70, het gebouw waar zoals de naam al aangeeft jaren geleden de Openbare Bibliotheek Melick was gevestigd.
De ‘Open Bibliotheek’ Melick is een initiatief van stichting Mederiacum. De bibliotheek wordt dan ook volledig gerund door vrijwilligers van die stichting.
Naast de uitleen van boeken heeft  de "Open Bibliotheek Melick " ook een ontmoetingsfunctie.
De Aaj Bieb is n.l. eveneens de plek waar je een lekker kopje koffie of thee kunt drinken en waar je een praatje kunt maken met buurtgenoten.
Om een boek te lenen hoeft men geen lid van de bieb te worden. Een boek lenen is geheel gratis.
De openstelling van de ‘Open Bibliotheek’ voor volwassenen te Melick was op de maandag- en de vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
De boekencollectie is het resultaat van een inzamelingsactie van stichting Mederiacum.
In 2019 bestond de collectie uit ruim 1100 boeken en 400 grootletterboeken van verschillende genres. Opvallend is het grote aantal moderne literatuur.
Grootletterboeken zijn zeer populair.
Er is dan ook een gebrek aan grootletterboeken.

 

Cursus wolspinnen.

Stichting Mederiacum heeft ook in 2019 weer een docente bereid gevonden om in het Ontmoetingscentrum cursussen wolspinnen te verzorgen.
In 2019 vonden 3 cursussen plaats.
Elke cursus omvatte 10 lessen van elk 2 uur.
Deze lessen werden een maal per week op de vrijdagmiddag gegeven. Wol en spinnewielen waren in het Ontmoetingscentrum aanwezig.
Vanwege de zeer gezellige sfeer schrijven diverse cursisten zich steeds weer opnieuw in.
Het is een gemêleerd groepje cursisten afkomstig uit geheel Midden-Limburg.
Aantal deelnemers: 13 dames.
In de zomermaanden vond er geen cursus plaats.
De vrijwilligers van het Ontmoetingscentrum verzorgden de cursisten van drank.

 

Computercursussen.

Sinds 2008 worden in het Ontmoetingscentrum “De Aaj Bieb” door Stichting Mederiacum computercursussen voor 50-plussers georganiseerd.
Senioren uit de hele gemeente Roerdalen, en indien er plaats is, ook uit andere gemeenten, kunnen hieraan deelnemen.
Aldus stelt Stichting Mederiacum belangstellenden in de gelegenheid om in een ontspannen en gemoedelijke sfeer, zonder stress en in een aangepast tempo, kennis te maken met de mogelijkheden die een computer hen te bieden heeft.
De cursussen worden gegeven door (senior) vrijwilligers met computerervaring.
Omdat er gewerkt wordt met kleine groepen (6 cursisten en 2 begeleiders) kan er veel aandacht besteed worden aan elke cursist afzonderlijk.
Iedere cursist heeft in de les de beschikking over een “eigen” laptop waarop hij alle handelingen meteen kan uitvoeren.
De laptops zijn eigendom van stichting Mederiacum.
De belangstelling voor de cursussen is groot.
Als extra kunnen de cursisten deelnemen aan de zogenaamde „oefenmiddagen“.
Op deze oefenmiddagen (woensdag- en vrijdagmiddag) kan men de reeds geleerde lesstof herhalen en oefenen. De (ex)cursisten kunnen gratis van deze oefenmiddagen gebruik maken.
Er zijn dan meerdere begeleiders aanwezig.
Als men vragen heeft of tegen problemen aanloopt kunnen die zo onmiddellijk beantwoord en/of opgelost worden.
Tijdens de lessen wordt er gebruik gemaakt van een beamer, waardoor de uitleg gemakkelijk te volgen is.


Basiscursus Windows 10 voor beginners inclusief e-mailen, internet en internetbankieren.

De basiscursus voor beginners omvat 13 lessen van telkens 2½ tot 3 uur. Het lesgeld, inclusief de prijs van het boek is € 130,--.
Het door ons gebruikte lesboek is geschreven in voor iedereen te begrijpen taal en sluit helemaal aan op de lessen zoals die worden gegeven.
Het is een zogenaamd “stap voor stap” boek waarin door middel van veel “schermafbeeldingen” elke handeling duidelijk te zien en beschreven is.


Workshop: Overstappen naar Windows 10.

Deze workshop is bedoeld voor mensen die overstappen van een eerder besturingssysteem van Microsoft (XP, Vista, Windows 7 of Windows 8.1) naar het nieuwe Windows 10.
Voor het volgen van de workshop die 4 dagdelen omvat van ongeveer 2 ½ tot 3 uur inclusief de prijs van het boek bedraagt het lesgeld € 45,--.
Om aan deze workshop te kunnen deelnemen zult u met een eerder besturingssysteem van Microsoft gewerkt moeten hebben.


Cursus werken met de iPad.

In deze cursus worden de vele mogelijkheden behandeld die een iPad (tablet van Apple) u biedt.
Het instellen van de tablet, e-mailen en internetten en ook hoe u apps kunt downloaden en hoe u ermee kunt werken komen in deze cursus uitgebreid aan de orde.
Deze cursus omvat 8 lessen
van ongeveer 2 ½ tot 3 uur. Het lesgeld, inclusief de prijs van het boek is € 95,--.

 

Computer cursussen in 2019:

Soort Cursus

Wanneer

Aantal cursussen

Aantal dagdelen

Aantal deelnemers

Basiscursus

donderdag

1

14

6

Workshop Windows 10

dinsdag

2

10

12

iPad cursus

vrijdag

2

16

12

Oefenmiddagen

woensdag en vrijdag

56

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 Exploitatieoverzicht: (in euro)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Omschrijving

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inschrijfgelden/lesgelden cursussen

7.962,00

 

11.416,50

 

 10.895,55

 

8.510,00

 

5.873,00

 

 5.785,00

 

5.585,00

 

Rente

391,46

 

287,38

 

347,89

 

290,07

 

148,00

 

42,04

 

5,31

 

donatie/sponsor

340,30

 

 0,00

 

 1.700,00

 

4.501,98

 

3.072,60

 

2.545,44

 

1.342,00

 

Overige inkomsten

512,79

 

 436,09

 

1.087,84

 

416,46

 

 495,86

 

225,87

 

716,50

 

Kosten/aanschaf materiaal cursussen

 

4.465,94

 

4.393,36

 

6.764,86

 

4.513,35

 

4.983,72

 

 3.876,41

 

3.960,50

Afschrijving apparatuur

 

1.719,44

 

922,36

 

448,59

 

274,02

 

 274,04

 

 49,90

 

122,25

Huur lokalen in de "Aaj Bieb"

 

2.025,00

 

 2.685,00

 

 2.600,00

 

 2.157,00

 

 1.560,00

 

 1.275,00

 

1.905,00

Vrijwilligersvergoedingen

 

19.616,00

 

 20.545,00

 

 20.850,00

 

 20.350,00

 

 19.550,00

 

18.100,00

  17.825,00

Giften van vrijwilligers

19.616,00

 

20.545,00

 

20.850,00

 

20.350,00

 

 19.550,00

 

18.100,00

 

17.825,00  

Batig saldo

 

996,17

 

 4.139,25

 

 4.217,83

 

6.774,14

 

2.771,70

 

 3.397,04

 

1661,06

Totaal

28.822,55

28.822,55

32.684,97

32.684,97

 34.881,28

 34.881,28

 34.068,51

34.068,51

29.139,46

29.139,46

26.698,35

 26.698,35

25.473,81

25.473,81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

De revenuen van alle consumpties komen volledig ten goede aan Harmonie Concordia, Melick (verhuurder)
Kosten materiaal cursussen bevatten o.m. kopieerkosten, vervaardiging en/of aanschaf cursusboeken, aanschaf materiaal

Stichting Mederiacum heeft geen personen in dienst
Ook is er geen raad van commissarissen/toezicht
 
 

 

 

 

 

   

 

Balans per:

31-12-2013

31-12-2014

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

kas

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Banksaldi Rabobank

€ 27.752,50

€ 31.485,11

€ 36.301,53

€ 44.049,69

€ 47.095,43

€ 50.542,37

€  51.836,68

Boekwaarde apparatuur

€ 1.489,91

€ 1.046,55

€ 597,96

€ 323,94

€ 49,90

€ 0,00

€ 366,75

Vordering (incidenteel)

 

€ 850,00

€ 700,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Totaal:

€ 29.242,41

€ 33.381,66

€ 37.599,49

€ 44.373,63

€ 47.145,33

€ 50.542,37

€ 52.203,43

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastgelegd vermogen incl.  reservering apparatuur:

€ 23.097,43

€ 24.019,79

€ 24.418,48

 

€ 24.742,40 

 

€ 25.016,44

 

€ 25.066,34

 € 25.555,34