Terug
 

Uitleenreglement en Huishoudelijke mededelingen 

 

Hartelijk welkom bij de

Open Bibliotheek Melick

 Inschrijving

 • Als u boeken wilt lenen dient u zich te laten inschrijven.
 • U ontvangt geen lenerspas.
 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen geen boeken lenen.
 • Minderjarige leners vanaf 13 jaar worden geacht te handelen met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger. 

Inschrijfgeld en contributie

 • De inschrijving is gratis.
 • Voor het lenen van boeken betaalt u geen contributie.
 • Het lenen van boeken is gratis.

 Gebruik van boeken

 • Per keer mag u drie boeken lenen.
 • De uitleentermijn van een boek is drie weken.
 • U bent verantwoordelijk voor de geleende boeken.
 • Bij beschadiging, verontreiniging of niet retourneren van de geleende boeken bent u verplicht dit aan de medewerker van de Open Bibliotheek Melick door te geven.
 • Als u de boeken te laat inlevert, volgt na enige tijd een aanmaning.
 • Bij het niet inleveren van boeken volgt eveneens na enige tijd een aanmaning.
 • Het verlengen van de uitleentermijn is mogelijk.
 • Aan het verlengen van de uitleentermijn zijn geen kosten verbonden.

Aansprakelijkheid

 • U bent aansprakelijk voor de aan u uitgeleende boeken. (het niet of niet tijdig inleveren, beschadigen, of verliezen van de geleende boeken)  
 • De Open Bibliotheek is niet aansprakelijk voor de in de geleende boeken achtergelaten eigendommen van de lener, of voor goederen die in de bibliotheek worden achtergelaten.

Overige bepalingen

 • Iedere bezoeker van Open Bibliotheek Melick dient zich op de hoogte te stellen van en zich te houden aan de huisregels.
 • Aanwijzingen van het personeel van de bibliotheek dient u op te volgen.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist stichting Mederiacum.