Terug

Dienstverlening

Dienstverlening

Stichting Mederiacum is met diverse organisaties en personen in onderhandeling betreffende het realiseren van:
: Hulp- en informatiediensten voor senioren en gehandicapten.
  Informatie over gemeentelijke diensten.
 

Het Ontmoetingscentrum aan de Markt te Melick zal daarbij de  zogenaamde loketfunctie kunnen vervullen.

Sociaal Wijkteam Melick

Op dinsdag van 13.30 tot 15.00 uur is in de Aaj Bieb spreekuur van het Sociaal Wijkteam Melick. Hier kunt u terecht met vragen op het gebied van zorg en ondersteuning.
Denk bijvoorbeeld aan vragen over eenzaamheid, dagbesteding, voorzieningen of mantelzorg. Het wijkteam helpt u met het zoeken naar een oplossing voor uw vraag of probleem.
U kunt het Sociaal Wijkteam ook elke werkdag bellen tussen 12.30 en 13.30 uur, telefoon: (0475) 53 88 88.

Versterken en ondersteunen
Deze initiatieven versterken en ondersteunen elkaar.
Bij de Open Bibliotheek en de Open Inloop kunnen inwoners op een ongedwongen manier met elkaar in contact komen. Soms kan dit eenzaamheid voorkomen.
Inwoners die baat kunnen hebben bij hulp van het Sociaal Wijkteam zijn eerder in beeld.
Het Sociaal Wijkteam zal ook mensen doorverwijzen naar activiteiten van Stichting Mederiacum of activiteiten van andere verenigingen.