Doel

Bestuur

Historie Activiteiten

Naam

Stichting Mederiacum is vernoemd naar de Romeinse benaming voor Melick: Mederiacum. 

De Romeinen zijn in de Roerstreek nadrukkelijk aanwezig geweest. Rond het jaar 50 voor Christus lieten ze zich hier voor het eerst zien. In deze streek kruisten zich een aantal wegen. Belangrijke wegen die Romeinse legerplaatsen met elkaar verbonden. Zo liepen er de verbindingswegen tussen Heerlen en Xanten en tussen Aken en Nijmegen. Daarnaast lagen er ook allerlei lokale wegen. Zij verbonden de verscheidene nederzettingen in dit gebied.  

Het terugvinden van in de Antieken genoemde plaatsen is vaak alleen mogelijk aan de hand van zogenaamde “afstandwijzers” van de Romeinse postwegen. De afstanden tussen diverse nederzettingen worden in de afstandwijzers weergegeven in “Gallische Leugen”. Een Gallische Leuge is ongeveer 2,2 km
In “Itinerarium Antonini” (150 na Chr.) wordt o.m. een route van Colonia Ulpia Traiana (Xanten) naar Coriovallum (Heerlen) genoemd. Voor dat gebied zijn de volgende plaatsen en leugengetallen van belang; Mederiacum: VIII, Theudurum: VII, Coriovallum. De afstand van Theudurum (Tüddern) naar Coriovallum wordt dus met 7 Leugen aangegeven, dat is ongeveer 15,4 km . De afstand tussen het huidige Tüddern en het huidige Heerlen bedraagt ongeveer 15 km
. De in Itinerarium Antonini aangegeven afstand tussen Theudurum en Coriovallum komt daarmee bijna precies overeen met de afstand tussen Tüddern en Heerlen. Ook de afstand tussen Mederiacum en Theudrurum, aangegeven met 8 Leugen, komt bijna volledig overeen met de huidige afstand tussen Melick en Tüddern.  

Opgraving te Melick Dat de Roerstreek rond het begin van de jaartelling dus al een vrij druk "verkeersgebied" was, is ook te concluderen uit de vele Romeinse vondsten. Met name in Melick, het Romeinse Mederiacum, zijn de nodige vondsten gedaan: aardewerk, munten, beeldjes en bronzen voorwerpen. Ook zijn er enkele grafvelden gevonden. In Melick zijn bovendien fundamenten van Romeinse bebouwing ontdekt. Maar ook in andere dorpen in de Roerstreek zijn tekenen van het Romeinse verleden gevonden.

Mederiacum stamt waarschijnlijk af van Madariacum (eigendom van Madarius), een Keltische naam, wat zou betekenen dat de plaats al voor de Romeinse bezetting werd bewoond. Er zijn ter plekke naast Romeinse sporen inderdaad vondsten van voor de Romeinse periode ontdekt.

Romeinse wegen tussen Tongeren, Nijmegen en Keulen