Doel

Bestuur

Historie Activiteiten
ANBI      

Doelstelling

 

Stichting Mederiacum wil de samenhang en/of de leefbaarheid in Roerdalen, en in het bijzonder in Melick bevorderen.
Tevens tracht zij een sociaal isolement van ouderen te bestrijden.

 

Stichting Mederiacum probeert haar doelstellingen te bereiken door:

  • het organiseren, of het doen organiseren van activiteiten die aansluiten bij de beleving en interesse van ouderen; 

  • het bieden van gelegenheid tot educatieve vorming;

  • het faciliteren van middelen.

Stichting Mederiacum staat geregistreerd als ANBI-instelling.
Dit biedt belastingvoordelen bij het verwerven van sponsorbijdragen en donaties.