Doel

Bestuur

Historie Activiteiten
  Naam

Geschiedenis

Stichting Mederiacum is opgericht in 1970 met als doel het beheren van het toenmalige Gemeenschapshuis te Melick. De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Noord- en Midden-Limburg te Venlo. Toen in 1999 dat gemeenschapshuis aan de sloophamer ten prooi viel, richtte de stichting zich op het bevorderen van kunst en cultuur in Roerdalen in het algemeen, en te Melick in het bijzonder.  

De plannen om in Melick een Ontmoetingscentrum voor senioren te bouwen werden, na een behoefteonderzoek, geboren binnen het bestuur van de Vereniging van Ouderen Melick. Het toeval wil dat de personen die bij de ouderenvereniging belast werden met het onderzoek naar de mogelijkheden van realisatie van een ontmoetingscentrum te Melick tevens lid zijn van de stichting Mederiacum. Aldus werd de stichting Mederiacum betrokken bij het “project” Ontmoetingscentrum. Bovendien verkiezen de leden van Mederiacum het idee achter het Ontmoetingscentrum boven de doelstelling van de stichting: het bevorderen van kunst en cultuur. Daarom werden op 18 september 2006 ook de statuten van de stichting Mederiacum gewijzigd.

 

De Harmonie Concordia te Melick heeft de beschikking over een eigen verenigingsgebouw: ’t Aad Raodhoes. In 2005 heeft de Harmonie Concordia het aanliggende pand (het voormalige bibliotheekgebouw) gekocht. Bij de aankoop van dit pand is met het gemeentebestuur overeengekomen dat de sociaal culturele bestemming van de voormalige bibliotheek behouden blijft.  

De Stichting Mederiacum is, in nauwe samenwerking met de Vereniging van Ouderen in Melick, met Harmonie Concordia overeengekomen in de voormalige bibliotheek een ontmoetings- en dienstencentrum voor senioren en minder- validen onder te brengen. Met de ontwikkeling van een ontmoetingscentrum in het hart van het kerkdorp Melick wordt voorzien in een behoefte, en worden senioren en mindervaliden in de gelegenheid gesteld actief deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Het Ontmoetingscentrum vormt samen met het aanliggende Andreasheem, een appartementencomplex voor ouderen en mindervaliden, en de Andreashof, een appartementencomplex waar veel ouderen gehuisvest zijn, het hart van de woonservicezone van Melick en biedt sociaal culturele activiteiten en allerlei vormen van zorg en ondersteuning aan (hulpbehoevende) senioren.